BHP

Firma Ivron musi zarządzać szeregiem zagrożeń bezpieczeństwa. W naszym zakładzie pracujemy z bardzo dużymi elementami stalowymi korzystając z jednych z największych i najmocniejszych maszyn. W pomieszczeniach biurowych zakres ryzyka dotyczy ergonomii, poślizgnięcia się, potknięcia i upadku.

Naszym głównym celem jest opracowanie i utrzymanie w firmie Irvon najwyższej klasy bezpiecznego środowiska pracy. Firma jest w pełni oddana realizacji celu, którym jest zapobieganie wypadkom, zranieniom i pogorszeniu stanu zdrowia.

Ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na kierownictwie najwyższego szczebla. Niemniej jednak zadania są delegowane na wszystkie szczeble organizacji poprzez wskazanie osób odpowiedzialnych w szczególny sposób za kwestie bezpieczeństwa podlegającym im obszarze.

U podstaw wszystkiego co robimy leżą kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, wierzymy, że są one kluczowym elementem prowadzenia odnoszącej sukcesy działalności i jesteśmy w pełni oddaniu realizacji celu, którym jest firma spełniająca nałożone na nią zobowiązania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Zdobądź więcej informacji o naszej Polityce BHP.

  • O NAS

    Irvon to niekwestionowany brytyjski lider na rynku usług gięcia i cięcia płyt ze stali oraz stali nierdzewnej, oferujący niezrównane możliwości oraz dokładność w ramach wszystkich usług.

    ciągłemu inwestowaniu w najnowocześniejsze urządzenia oraz najnowszą technologię. Wszystkie nasze urządzenia są sterowane za pomocą układów CNC, co oznacza, że jesteśmy w stanie wytwarzać części znacznie dokładniej niż nasza konkurencja.